Frekvensbehandling

Frekvensbehandling utförs med ett instrument som heter Oberon. Det är ett instrument för både analys och behandling inom bioresonans.  Oberon kan skanna kroppens alla organ och mäta funktioner och belastningar på kroppen. Därefter kan man behandla och stärka det som behövs med Oberon för att få kroppen att fungera optimalt. Det går även att behandla mikroorganismer som virus och bakterier.Finns dessa i kroppen kan det störa cellernas funktioner och kan visa sig som symptom.

Det är inte alltid så att orsaken sitter där det känns, med hjälp av Oberon bioresonans ges information var det egentliga problemet sitter vilket bidrar till en mer optimal behandling. Resultatet av frekvensbehandlingar kan variera och det kan räcka med en behandling eller behövas flera behandlingar, beroende på vad orsakerna till dina problem är.